Yönetim Kurulu

Genel Yönetim Kurulu:

Genel Başkan: İsmail Yıldız

Genel Sekreter: M. Korkud Aydın

Genel Mali Sekreter: Ramazan Kağnıcı

Genel Teşkilatlanma Sekreteri: Harun Yıldırım

Genel Basın Yayın Sekreteri: Okan Arık

Genel Eğitim Sosyal İşler Sekreteri: Numan Araydın

Genel Mevzuat Sekreteri: Uğur Orman


Genel Denetleme Kurulu

Ömer Metin Avcıoğlu

Hikmet Akça

Haluk Duman

Hüseyin Ayten

Ergül Sırkıntı


Genel Disiplin Kurulu

Selçuk Çınar

Mehmet Sezer

Yakup Güneş

Erdal İlhan

Veli Tutan