Deizm Girdabında Dindar Nesil

DEİZM GİRDABINDA DİNDAR NESİL

Son günlerde İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  desteğiyle düzenlediği “Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayının sonuçları ülke gündeminde yer etmiştir. 

Sonuçlara baktığımız da özellikle medyanında etkisiyle "Deizm" üzerinde çokça durulmuştur. 

Deizm'e göre yaratıcı içinde bulunduğumuz evreni bir makineyi başlatan mühendis gibi yaratıp başlatmış lakin sonraki süreçte evrene müdahale etmemiştir.Bu sebeple de "deizm"e göre din denilen olguya da peygamberlere de gerek yoktur.Görüldüğü gibi bu düşünce, İslami bir bakışın ürünü değildir hatta "ateizm"in ön safhası olarak da düşünülebir.

İçinde bulunduğumuz bu postmodern çağda gençlerin özellikle inanç konularında depresif durum içerisinde olduğu muhtelif platformlarda dile getiriliyor.Peki bunun sebepleri nelerdir?Öncelikle Eğitim veren kurum ve kişilerin, ailenin, sosyal çevrenin de dinini yaşayan örnek insan olamamaları gençlerin gözünden kaçmıyor. "Deizm, gençlerden çok İslam'dan dünyevi yarar uman yetişkinlerin oluşturduğu sosyal iklimde kök salmış durumdadır." Asıl mesele gençler de değildir. "Deizm, dindar bir hayat seçtiği için kayıplarını rövanşist niyetlerle dünyadan geri almak isteyen, dininin mürüvvetini ahiretten ziyade önce bu dünyada görmek isteyen yetişkinlerde yerleşiktir." Makam, güç, para, siyasi hırs ve şöhret için her şeyini terkine alan bir müslüman tip peyda olmuştur.

Modern dünya müslümanı, hayatın debdebesinde "özne" olmaya kendini zorladıkça evlatlarını TV'ye, bakıcıya, tablete, etüdlere terk etmek zorunda kalmıştır. Bu koşturmaca içinde namaz bir spor, oruç bir diyet, hac bir turistik gezi formuna indirgenmiştir.Allah rızasının yerini nefsani rızalıklar almıştır. Örneğin kişi kurban kesmek istemektedir ama kredi kartıyla taksitlendirmenin kâr'ını bırakmak istememektedir ya da herhangi bir makam için hiç liyakati olmamasına rağmen o makamı hakkeden diğer müslüman kardeşini muhtelif yollarla bertaraf edip o koltuğa kendini ya da kendini kollayacak bir yakınını oturtabilmektedir."Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." hadis-i şerifince korkmadan, yutkunmadan hakikati hiç olmazsa dile getirecek müslümanların sayısının azalması, dünyayı takip eden gençlerin gözünden kaçmamaktadır.Gençler FETÖ, DAEŞ vb gibi terör örgütlerinin dini nasıl kullandıklarını her gün boy boy ekranlarda görmektedir.Âlim sıfatıyla din adına konuşanların da gündemive söylemleri gençlerin kahır-ı ekseriyetinin dikkatini hiç celbetmemektedir. Dünyasına yenilmiş siyasilerin, cemaatlerin, din adamlarının ebeveynlerin ve birçok yetişkinin deist dindarlığına gençler ayna tutuyor.Yoksa abartıldığı gibi gençler akın akın deizme kaymıyor ama bu kaymayacak anlamına da gelmiyor. Hep birlikte siyaseti, ebeveyni, eğitimcisi, yaşlısı genciyle din'i gerçekten lisan-ı hal ile yaşamadıkça bu sorun daha büyüyecektir.Kul hakkı, emeğe ve insana saygı, hoşgörü, liyakat, hakça paylaşım, dürüstlük, ticari/siyasi/içtimai ahlak gibi İslam'ın bize emrettiği güzel hasletler, hayatın merkezine konulmazsa bugününü kurtardığını düşünenler "müflis tüccar" gibi nesillerin geleceğini ve ahiretini karartacaktır.

Ben müslümanım diyen yetişkinler dini müspet örnek olacak şekilde yaşarsa "Deizm" gibi  popüler kültürün dayatmaları bizim gençlerimizi teğet geçecektir.Eğitim kurumlarında kelam ve akaid konuları üzerinde ayrıntısıyla durulmalı sorgulayan gençlerin soruları hafife alınmadan ikna edici cevaplar verilmelidir.Bunun için de eğitim veren kişi ve kurumların da bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.Gençliğin dinamiklerini iyi bilinmeli ve ona göre İslami çerçevede çözümler bulunmalıdır.Popüler kültürdeki dizilere, filmlere ve sosyal medyaya dikkat edilmeli eşcinsellikten tutunda aile içi problemlere kadar birçok konuya tatminkar çözümler getirilmelidir.

Her anlamda gençlerin deizminden önce yetişkinlerin deizmleşen dindarlıklarına bir çözüm bulunmalıdır.Dinini dünyaya hapsetmiş yetişkinler günahlarını gençlere yüklememeli.

EKSEN EĞİTİM SENDİKASI eğitimcileri olarak dini ve milli değerlerimiz her zaman savunucusuyuz, mevcut problemlere verilecek çözümlerin de her daim yanındayız..

 Okunma Sayısı : 893         14 Nisan 2018