ARŞİV BELGELERİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ VERİLMELİDİR

Ülkemizde bilimsel gelişmenin önünde bir çok engel bulunmaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane gibi kurumların lisansüstü eğitim alan öğrencilerinin araştırmalarında kullandıkları belgelerden ücret alması da bu engellerden biridir.

Unutulmamalıdır ki; lisansüstü eğitimi uzun ve meşakkatli olduğu kadar aynı zamanda masraflı bir yolculuktur. Yalnız Türkiye’de değil dünyanın her yerinde akademi salt yüksek gelir sahibi kişilerin oluşturduğu bir meslek grubu değildir; alt ve orta gelirli kimseler de akademinin ve lisansüstü eğitimin bir parçası olmuşlardır ve olmaya devam edeceklerdir.

Lisansüstü tez döneminde öğrencinin tez konusuyla irtibatlı araştırmalarında başvurması gereken belgelerin ilgili kurumlardan ücretsiz olarak karşılanması önem arz etmektedir.  Burada önemli olan husus belgelerin ne kadarlık bir bedel karşılığında araştırmacının hizmetine sunulduğu değildir. Buradaki esas mevzu öğrenciliği devam eden ve akademik bilgiye katkı sunması beklenen kimselerin önlerini açmak ve onların maddi kaygılarını bir nebze azaltmaktır. Yüksek lisans için ders dönemini bitiren öğrencinin sonraki ilk senesinde belge talebi, ücret almaksızın karşılanabileceği gibi doktora öğrencileri için de yeterlilik döneminin hemen akabinde böyle bir imkân oluşturulabilir.

Belgelerin sınırsız şekilde ücretsiz verilmesinin getireceği sorunları önlemek amacıyla kota uygulamasına gidilebilir. Örneğin; Kurum, tez yazma dönemlerinde, yüksek lisans öğrencisi için 250 ve doktora öğrencisi için 500 belgeyi ücretsiz verebilir. Bu sayılar daha objektif şekilde kurum tarafından belirlenebilir.

Bir diğer sorun ise araştırmacı salonlarının hafta içi saat 18:00'de, Cumartesi günleri ise saat 17:00'de kapatılmasıdır. Daha geniş zaman aralıklarında hizmet sunması gereken bu kurum civarında yeterli sosyal mekân da bulunmamaktadır. Bu ve benzeri sorunların konuşulması için yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de temsilen öğrencilerin kurumun ilgili idari birimleriyle buluşturulması ve belli bir platformun oluşturulması ve alınan kararların kamuya duyurulması önemli bir ihtiyaçtır.

Konunun Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve belge hizmeti sunan Milli Kütüphane gibi kurumlar tarafından dikkate alınmasını talep ediyoruz.

EKSEN Eğitim Sen

Genel Merkezi Okunma Sayısı : 565         23 Nisan 2018