MEB Mazerete Bağlı Tayin İşlemleri ile İlgili Uygulamasını Değiştirmelidir

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “2018 Ağustos Ayı Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme” duyurusunda yer alan düzenleme incelendiğinde, öğretmenlerin mazerete bağlı tayin işlemleri için kısıtlı bir kontenjan belirlendiği ve tayinlerde hizmet puanı üstünlüğünün esas alındığı görülmektedir. Bu durum, Bakanlık tarafından mazeret sahibi kabul edilen tüm öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak yer değişikliği yapamamasına sebep olacak ve mağduriyetlere yol açacaktır. Ayrıca ilgili duyuruda il ve ilçe emri uygulamasına da yer verilmemiş olup bu durumun aile bütünlüğünün sağlanması hususunda mağduriyete yol açacağı da muhakkaktır. Unutulmamalıdır ki, sağlık ve aile bütünlüğünün korunması, Anayasa marifeti ile güvence altına alınmış bir husustur.

Eksen Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, bu çerçevede ortaya çıkabilecek maduriyetlerin önlenmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde Anayasa güvencesi altında bulunan sağlık ve aile bütünlüğünün korunması hususunun sağlanması için yasal yollara başvuracağımızı ilgililere ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz...

Eksen Eğitim Sendikası Genel Merkezi Okunma Sayısı : 1539         27 Ağustos 2018