BELLETMENLİK YAPAN ÖĞRETMENLERİN HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Öğretmenler okullardaki eğitim-öğretim hizmetlerinin yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyon ve yurtlarda belletmen olarak da görev yapmaktadır. Yirmi dört saat süren bir nöbet karşılığında öğretmenler sadece yedi saat ek ders ücreti almaktadırlar. Çok hassas ve ağır sorumlulukları bulunan belletmenlik vazifesi kesinlikle ücreti ile denk değildir. Yurtların güvenliği, öğrencilerin sağlık durumu, yurt da çıkması muhtemel disiplin davranışlarının önlenmesi, yemeklerin dağıtımı..vb  belletmen öğretmenlerin görevlerinden birkaçıdır. Görevin hassasiyeti, ağırlığı ve ücreti beraber düşünüldüğünde yurtlarda belletmen öğretmen bulmakta zorlanılmaktadır. Bu durum sorumlu idarecileri de zor duruma düşürmektedir. Eksen Eğitim Sen olarak; öğretmenlerin resen belletmen olarak görevlendirilmelerinin çözüm olmadığını görmekteyiz. Bu sorunun çözümü belletmen öğretmenlerin özlük ve mali haklarındaki iyileştirmekle mümkün olabilir. Belletmen öğretmenlere verilen ek ders ücretinin destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi ücretlendirilmesi, yurt nöbetlerinden alınan ek dersin toplam ders saatine eklenerek eğitim ve öğretime hazırlık ek ders ödemesinden faydalandırılması, yurt nöbeti tutan öğretmenlere her ay için bir ek hizmet puanı verilmesi, nöbet tutulan ayların öğretmenlerin kademe terfisinde değerlendirilmesini Milli Eğitim Bakanlığından talep ediyoruz.

EKSEN EĞİTİM SEN
GENEL MERKEZİ Okunma Sayısı : 1787         22 Ekim 2018