REHBER ÖĞRETMENLERİMİZLE İLGİLİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 50/A maddesi ile rehberlik personeli 1 aya kadar tercih desteği için görevlendirilebilmektedir. Bunun alt yönergesi doğru ve açık hükümlerle belirlenmezse bu durumun angarya ve mobbinge dönüşebileceği açıkça görülmektedir.

Bilindiği üzere temmuzda başlayan lise ve üniversite tercihleri eylüle kadar devam etmektedir. Yasa çıkmadan bile daha bazı arkadaşlarımızın parça parça görevlendirmeler yoluyla zor durumda bırakıldıklarını biliyoruz. Düzenlenen kanun maddesi ile ucu açık olan ve tamamen idarecilerin insafına bırakılan bu uygulamanın rehber öğretmenlerin durumu da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istiyoruz.

EKSEN EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ Okunma Sayısı : 2033         19 Nisan 2020