İKİNCİ AÇILIM SÜRECİ Mİ?


Son günlerde yaşanan gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Yakın zamanda açılım adı altında devletimizin terörle mücadelesinde ülkemize 30 yıl geriye götüren bir süreç yaşatılmıştır. Bu sürecin neticesinde ülkemizde bine yakın şehit verilmiş; terör örgütüyle iltisaklı parti Türk siyasetinde kilit parti haline getirilmiştir.
15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra siyasi iklimin değişmesi ile açılım süreci “buzdolabına kaldırılmış” olsa da son günlerde yaşana gelişmeler açılım sürecinin adı anılmadan yeniden gündeme geldiği ve uygulanmaya konduğu izlenimi vermektedir.
Bu bağlamda “andımızın kaldırılması” ve “Türk Halk Korolarının isminden Türk adının çıkarılması” gibi uygulamaların ikinci bir açılım sürecinin başlangıcı gibi göründüğünü belirtmek zorundayız.
Türkiye’nin ikinci bir açılım sürecini kaldıramayacağını, muhtemel seçimler için böyle bir yatırıma tevessül edilmesinin ülkemizi ve geleceğimizi daha çok zora sokacağını ilgililere hatırlatırız.
EKSEN Eğitim Sen Genel Merkezi

 Okunma Sayısı : 635         29 Mart 2021