Toplu Sözleşme Teklifini Kabul Etmiyoruz!

Hükümetin sunmuş olduğu toplu sözleşme teklifini hakkaniyete uygun bulmuyoruz. Hâlihazırda kamu emekçilerini temsil eden sendikaların tamamına yakınını masa dışında bırakan toplu sözleşme görüşmelerine de karşı olduğumuzu bu vesile ile belirtmek isteriz. Hükümet temsilcileri verdikleri zam teklifi ile memurların büyük bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı bir kez daha görmezden gelmiştir. Eksen Eğitim Sendikası olarak memurlarımızın ekonomik koşullarını iyileştirmekten uzak olan ve memur maaşlarını gerçek enflasyon değerleri karşısında erimeye terk eden bu yaklaşımı kabul etmiyoruz.

Eksen Eğitim Sendikası olarak Hükümet temsilcilerine yönelik taleplerimiz ise şunlardır;

1-   Bilindiği gibi Öğretmen Maaşları yoksulluk sınır altında kalmıştır. Bu nedenle öğretmen maaşlarına seyyanen zam yapılmalı, hak ettiği ücreti alamayan eğitimcilerimiz vergi dilimlerinden muaf tutulmalı ve daha önce söz verildiği gibi öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3600’e çekilmelidir. Mecburi hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere ek tazminat ödenmelidir. Lisansüstü eğitim yapan öğretmenlere maddi destek sağlanmalı, öğretmenlerin tamamına yıpranma payı ödenmelidir.

2- Öğretmenlerin özlük haklarını güvence altına alınacak şekilde bir meslek kanunu çıkarılmalıdır. Ayrıca öğretmenlere yönelik şiddeti ortadan kaldıracak kanuni tedbirler alınmalı ve bu çerçevede öğretmenler amirlerinin uygulayabilecekleri psikolojik şiddet ile siyasi baskılardan da korunmalıdır.  

3-  Fiziki çalışmanın yanı sıra zihinsel olarak da çalışmak zorunda olan öğretmenlerimize yönelik yapılan kırtasiye yardımı gibi kalemlerin miktarı ve çeşitliliği artırılmalı, öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak sosyal olanaklar sağlanmalıdır. Ayrıca Öğretmenlerimize eğitim- öğretim işlerini kolaylaştırmak için bilgisayar, tablet gibi cihazlar tahsis edilmelidir.

4-   Öğretmenlerin zorunlu ders yükleri konusundaki farklı uygulamalar kaldırılmalı ve tüm öğretmenlerin zorunlu ders yükü üniversite öğretim elemanları ile eşitlenerek 12 saate çekilmelidir. Ayrıca öğretmenlerin okullarda tutmak zorunda oldukları nöbetler ile sınıf öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin şube rehberlik ve kulüp çalışmaları için ek ders ücreti ödenmelidir. Öğretmenlerin ek ders ücretleri ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak iyileştirilmelidir. İYEP ve DYK gibi kursların ek ders ücretleri de eşitlenmelidir.

5-  Ailelerin bölünmesine engel olmak için Öğretmenlerin eş durumundan tayin işlemleri kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca öğretmenlerin tayin işlemleri düzenlenmelidir.

6-    Öğretmen alımında hakkaniyete uygun olmayan ve referans ile adam seçen düzenlemeler ortadan kaldırılmalı, eğitimciler arasında bir kast sistemine dönen sözleşmeli veya ücretli öğretmenlik uygulamasından bunların tamamı kadroya geçirilerek vazgeçilmelidir.


Eksen Eğitim Sendikası Genel Merkezi olarak taleplerimizin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Okunma Sayısı : 1107         13 Ağustos 2021