UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMEMİZ

Ülkemizin yaşadığı salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim konusunda ne yazık ki iyi bir sınav verememektedir. EBA uygulaması üzerinden uzaktan eğitim yapmak imkansız görünmektedir. Her ne kadar Sayın Bakan Ziya Selçuk, EBA’da yaşanan sistemsel sorunları talep patlaması olarak göstermeye çalışsa da bunun talep patlaması ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Yaklaşık 7 aydır süren salgında ilk üç ayı mazur görebiliriz. Sonuçta bütün dünyayı etkileyen ve birden gelişen bir durum karşısında ilk alınan tedbirler haklı ve yerindedir.

Ancak sonraki süreçte:

  1. MEB’in uzaktan eğitim konusunda hazırlık yapmadığı; en başta EBA sunucularını yeterli hale getirmediği;
  2. Uzaktan eğitim alacak öğrencilerin ve uzaktan eğitim verecek öğretmenlerin teknik sorunlarının çözülmediği;
  3. Ders içeriklerinin, müfredatın uzaktan eğitime göre planlanmadığı; buna bağlı olarak ders zaman çizelgelerinin de oluşturulamadığı; farklı okullarda farklı uygulamaların rastgele ortaya konulduğu;
  4. Aynı evde birden çok öğrencinin bulunacağının göz ardı edildiği;

Ne yazık ki üzülerek müşahede edilen başlıca sorunlar olmuştur. Bunlarla birlikte  bütün bu sorunlar gözetilmeden MEB, bu sorunları çözecek önlemler yerine kendi öğretmenlerini mağdur etmenin çabasına düşmüştür. Öğretmenlere ek ders ücreti vermemek için özel bir gayret gösteren bakanlığı kınadığımızı belirtiyoruz.

Çözüm önerilerimiz:

Öncelikle daha önce uygulamaya konulan FATİH projesinin ne durumda olduğu ilgililere sorulmalı ve kamuoyu bu konuda aydınlatılmalıdır. Bu konuda işgüzarlık yapanlar, devleti zarara uğratanlar tespit edilerek sorumluluğu bulunanlar cezalandırılmalıdır.

  1. EBA sunucuları acilen gerektiğinde aynı anda milyonlarca bağlantıyı kaldıracak şekilde yenilenmelidir. SAYIN BAKAN bu konuda özür dilemelidir. Hiçbir başarısızlık talep patlaması gibi makul olmayan ifadelerle geçiştirilemez.
  2. EBA üzerinden kullanılacak internet kotasız yapılmalıdır. Daha önceden MEB sistemlerine ihtiyaç sahibi olarak kayıt edilen bütün öğrencilerin internet erişimi olan tabletlere kavuşmaları sağlanmalıdır. Bu konuda nasıl kaynak temin edileceği sorulursa cevabımız milyonlarca Türk Lirası vergi ceza aflarının kaldırılıp ilgili şirketlerin borçlarının tahsil edilmesi ve bunun öğrenciler lehine kullanılması olacaktır.
  3. Uzaktan eğitim ders programları yüz yüze eğitimde olduğu gibi planlanmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin ve sınıfların programları aynı şekilde düzenlendikten sonra okullarda etkileşimli tahta ve kamera sistemleri kurularak; öğretmenlerin düzenlenen programlar dahilince sınıflarda canlı yayınla anlık ders yapmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde eşit ve adil bir şekilde yapılan programlar dahilinde öğretmenler ücret konusunda mağdur edilmemelidirler.  Ayrıca bu uygulama öğretmenlere belirsizlik içinde canlı ders atanmasını da önleyecektir. Nitekim bir çok öğretmen anlık, günlük atanan dersler sırasında kendi bebeklerine, çocuklarına bakamamaktadırlar.
  4. Aynı evde çok sayıda öğrenci olsa da sağlanan teknik imkanlarla bütün öğrencilerin normal okula gidiyormuş gibi derse katılımları sağlanmalıdır. Bütün bunlara rağmen katılım sağlamayan öğrencilerin mazeretlerini kanıtlamaları ve gerçekten mazeret sahibi olan öğrencilerin tespit edilerek seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Çözüm önerilerimizin dikkate alınmasının ülkemizin menfaatine olacağına inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygılarımızla!

EKSEN EĞİTİM SEN 
GENEL MERKEZİ


 Okunma Sayısı : 1485         24 Eylül 2020