ÖDENEMEYEN FATURALARIN YIKAMAYACAĞI İKTİDAR YOKTUR!

Asgari ücret tartışmalarıyla birlikte bugün açıklanan memur zamları değerlendirildiğinde öğretmenlerin hak ettikleri maaşları alamadıkları görülmektedir.

Ülkemizde basit market ve fatura hesaplamalarıyla halkın hissettiği ve gördüğü enflasyon oranının en az %35 olduğu bilinirken TUİK enflasyon oranını %14.60 olarak açıklamış, asgari ücrete %21 oranında; memur maaşlarına ise %7.36 zam yapılmıştır.

Her yanı tutarsız olan bu uygulamayı kınıyoruz. Türkiye’de elektrik, doğalgaz ve mutfak ihtiyaçlarına geçen yıla oranla (çok basit kıyaslarla) %35 zam geldiğini görmemek mümkün değildir. Bu nedenle hükümeti gerçekçi olmaya ve memur maaşlarına da en az %35 zam yapmaya davet ediyoruz.

Ülkemizin kaynaklarının bu zammı karşılayabileceğinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır. Nitekim iletişim çağında kaynaklarımızın birilerine nasıl peşkeş çekildiği bilgilerine gün be gün ulaşabilmekteyiz.

İnsanlarımız şükür kültürüne de sabır kültürüne de sahiptir. Ancak ne şükrümüz ne de sabrımız iktidarın bizleri aldatmasının aracı olamaz. Lüks ve şatafatın en küçük makama kadar yayıldığı; ülkenin milyarlarca lirasının birkaç şirkete karşılıksız hibe edildiği bu dönemde Türk milletinden sabır da bekleyemezsiniz şükür de…

Bir takım yapay gündemlerle çalışanların zor durumda olduğunu gizleyemezsiniz. Eksen Eğitim Sen olarak hükümeti uyarıyoruz! Ödenemeyen faturaların yıkamayacağı iktidar yoktur.

Kamuoyuna saygılarımızla. Okunma Sayısı : 1030         04 Ocak 2021