İş Bırakma Eylemi Yapıyoruz

Son aylarda ortaya çıkan hayat pahalılığı, kamuoyumuzun malumudur. Piyasaya hâkim olan fiyatlar, Türk insanının alım gücünü yok etmiştir. Açıkladığı enflasyon rakamları ile toplum vicdanını zedeleyen TUİK’in yayınladığı rakamlar dahi, Türkiye’de sabit gelirli ailelerin ay sonunu getirmesinin imkansız olduğunu göstermektedir. Pahalılığın sebebi olarak döviz kurları işaret edilse de, döviz fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen temel geçim kaynakları dâhil hemen her tüketim kalemine zam gelmeye devam etmektedir. 2001 krizini bile aratacak durumda olan bu pahalılık karşısında gerçekçi tedbirler alınmamaktadır.

Geçen süre zarfında Hükümetin memur maaşları ile ilgili gerçekçi adımlar atmadığı ortadadır. Fiyatlara “güncelleme” adı altında yüzde 50 ile yüzde 150 arasında fahiş zamlar yapılırken, memur maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zam iyileştirme değildir. Hükümet son dönemde takip ettiği ekonomi politikaları ile memurların kesesinden tasarruf etmektedir. Bu kul hakkına girmek demektir. Yenen hakkımız karşısında verilen komik rakamlar için kimseye minnet etmiyor, hakkımızı istiyoruz.

Eksen Eğitim Sendikası olarak, başta üyelerimiz ve eğitimci kamu emekçileri olmak üzere, tüm memurların dertlerini görüyor ve biliyoruz. Nitekim 20 Aralık 2021 tarihinde; “En Az Yüzde 50 İyileştirme İstiyoruz” ve 3 Ocak 2022 tarihinde; “Memur Maaşlarında İyileştirme İstiyoruz” başlıklı bildirilerimiz ile kamuoyuna hem taleplerimizi iletmiş hem de meselenin takipçisi olacağımızı bildirmiştik. Kamuoyuna verdiğimiz bu sözün gereğini yapmak üzere, Eksen Eğitim Sendikası olarak 14 Ocak 2022 tarihinde iş bırakma eylemi kararı almış bulunuyoruz.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi” etrafında ortaya çıkan gelişmeleri de kaygıyla izliyoruz. Söz konusu kanun teklifi ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ’öğretmen’, ’uzman öğretmen’ ve ’başöğretmen’ olarak üç kariyer basamağına ayırılmaktadır. Öğretmenlerin performanslarına göre onlara “rütbe vermek” amacıyla yapılan böyle bir sınıflandırmayı asla kabul etmiyoruz. Kariyer uygulaması yapılacaksa bunun akademik çalışmalara göre belirlenmesinin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. Yoksa öğretmenlere sınav ve performans ölçeği ile kariyer verilmesi öğretmenler arasında ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Kaldı ki yıllardır uygulanan ödül yönetmeliğinin nasıl suiistimal edildiğini, yandaş sendika üyelerine hatır gönül ilişkisi neticesinde nasıl ödüllendirmeler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu sebeple suiistimale dayalı bir performansı ve öğretmenler arasında kariyer adı altındaki sınıflandırmayı asla kabul etmiyoruz. Bizim için büyük kariyer öğretmenlik mesleğidir. Bunu üzerinde hiçbir kariyer tanımadığımızı ifade etmek istiyoruz.

Eksen Eğitim Sendikası olarak bu olumsuz manzaranın çözüme kavuşturulması için Anayasa ve yasalar  çerçevesinde mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Okunma Sayısı : 526         14 Ocak 2022