DEVLET AİLE BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLAYAMIYOR..

Anayasada garanti altına alınan aile birliği 4B 3+1 yöntemi ile çalıştırılan sözleşmeli personelin aile birliğinin ivedi şekilde sağlanması gerekiyor. 2019 yılında uygulamaya konan 4B 3+1 yöntemi ile çalışan personelin eşleri sözleşmeli personele tabi olarak çalıştırılmak istenmesi aileleri olumsuz yönde etkiliyor. Daha onceden 1 yıl Stajyerlik uygulamasından sonra bir araya gelen eşlerin ayrılığı bir yıldan 4 yıla çıktı 3 yıl sözleşmeli olarak çalışan personel bir yıl kadrolu çalıştıktan sonra tayin isteme hakkına tabi tutuldu.Eşi devlet kadrosunda ise sözleşmeli personele tabi oldu.Özel sektörde ya da kendi işini yapıyorsa istifa etmek iş yerini kapatmak ya da eşinden ayrı bırakılmak zorunda kaldı. Bu yöntemle çalıştırılan personellerin eşlerinin bazıları çalıştıkları iş yerinden zorunlu olarak ayrılıp eşlerinin çalıştığı yere göç etmek zorunda kaldı. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu yerde ailenin geçimini tek başına üstlenen 4b'li personel büyük zorluklarla karşılaşmak zorunda bırakıldı. Bazı aileler sirf aile birlikteligini saglayabilmek icin hafta sonu başka şehirde hafta içi başka şehirde yaşamak zorunda kaldı eşler ve çocukları birbirinden ayrı duruma getirildi. Anayasada güvence altına alınan aile birlikteligin sağlanması esasına dayanarak ivedi bir şekilde bu sıkıntıyı yaşayan ailelerin bir araya getirilmesini istiyoruz.4B 3+1 yöntemi ile çalıştırılan sözleşmeli personelin eş durumu haklarının verilmesini hatta sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi statü  farklarının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.Eksen Eğitimci Kamu Calışanları Sendikası olarak bu sıkıntıyı yaşayan bütün kamu personellerinin destekçisi olduğumuzu ifade ediyoruz
 Okunma Sayısı : 456         29 Haziran 2022