KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDA OLAN KADROLARA SINAVSIZ YAPILAN ATAMALAR HAKKINDA

657 Sayılı DMK’nın temel ilkelerinden sayılan Kariyer ve Liyakat’ın temelinde;  objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği nettir.

Bakanlıklar merkez ve taşra teşkilatları ile kamu kurum ve kuruluşları sınırlı sayıdaki kadrolara liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alarak kurum içi atama yapmak üzere Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri çıkartmışlardır

Hal böyle iken kamu çalışanlarının kurumlarında kariyer ve liyakat çerçevesinde kariyer yapabileceği Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesindeki sınırlı sayıdaki kadroların;  657 SDK’nun 76. Maddesi gerekçe gösterilerek yada hülle olarak bilinen yöntemlerle işgal edilmesi kabul edilemez.

Bu amaçla Eksen Eğitim Sendikası olarak Liyakat Sen Genel Başkanı sayın Emir Kazak’ın açtığı davaya müdahil olarak iki sendika birlikte bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Okunma Sayısı : 344         04 Temmuz 2022