ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN MECLİSE BAŞVURDUK

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden görüşülmesi için topladığımız imzalar Genel Başkan Dr. İsmail Yıldız tarafından Eğitim Sendikaları Platformu'na üye diğer sendika genel başkanlarıyla birlikte TBMM Dilekçe Komisyonu’na teslim edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dilekçeleriyle imzaları teslim eden sendika genel başkanları daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek burada bir açıklama yaptılar. 17 sendikayı temsilen açıklamayı yapan Abdullah Soy, konuşmasında: “Öğretmenlik mesleğini sadece belli boyutlarıyla ele alan, kamuda ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzak olan, bir milyonu aşkın öğretmenin hak-yetki-görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri içermeyen ve bu şekliyle 14.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun; eğitim çalışanlarının/emekçilerinin tamamının ihtiyaç ve talepleri gözetilerek yeniden ele alınması, öğretmenlik kariyer basamakları sınavının kaldırılarak kariyerde kıdemin esas alınması büyük önem arz etmektedir.

Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı istihdam şekillerinin son bulması, eğitim çalışanları arasında oluşan ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin enflasyon oranında arttırılarak ayrım yapılmaksızın tüm eğitim emekçilerine ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim-ulaşım-yakıt-kira yardımı yapılması ve aile-çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, yoksulluk sınırının altında maaş alan eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve enflasyon nedeniyle oluşan enflasyon farklarının 6 ayda bir yerine aylık olarak maaşlara yansıtılması, 4/B sözleşmeli personele kadro verilmesi, görevde bulunan tüm eğitim çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi, eğitim çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve eğitim çalışanlarının tümünün özlük haklarının, ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının güvence altına alınması için kapsamlı kanun değişikliklerinin yapılması acil ve elzemdir.” dedi.


Kampanyamıza destek veren bütün eğitim çalışanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Okunma Sayısı : 1225         28 Ekim 2022