SENDİKA AİDATI VE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ HAKKINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

SENDİKA AİDATI VE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ HAKKINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Öncelikle EKSEN Eğitim Sen; birbirini tanıyan, birbirine güvenen ve birlikte mücadele etmekten mutluluk duyan eğitim çalışanlarından oluşan bir sendikadır. EKSEN Eğitim Sen “üç kuruş” ikramiye için değil üyelerinin ve bütün kamu çalışanlarının maddi ve manevi olarak müreffeh bir düzeyde olması için mücadele etmektedir. Toplu sözleşme ikramiyesi almak ya da almamak; daha az ya da daha çok ikramiye almak EKSEN Eğitim Sen’i ve üyelerini etkilemeyecektir.

Toplu sözleşme ikramiyesi sorununa gelince: Bilindiği üzere “Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olup aylık veya ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine yapılan ödemedir. Sendika aidatı gerek aynı sendikaya üye gerekse farklı sendika üyesi memurlar için farklı olabilmesine karşın toplu sözleşme ikramiyesi her kamu görevlisi için aynı tutardadır.” Günümüze kadar sendikalaşmayı teşvik eden bu uygulamanın bu haliyle bile kamu sendikaları ve kamu çalışanları arasında çalışma barışını ve huzurunu bozduğu kesindir.

Biz en başından beri “toplu sözleşme ikramiyesi”nin kaldırılmasını istemekteyiz. Çünkü toplu sözleşme ikramiyesi her ne kadar kamu çalışanları için artı gelir gibi görünse de kamu çalışanlarının mücadele azmini kırmaktadır. Asıl olan mücadelenin kamu çalışanlarının aidatlarıyla yürütülmesidir.

Bu yıl içinde toplu sözleşme ikramiyesinin yalnızca %1’den fazla kamu çalışanının mensup olduğu sendikaların üyelerine ödenmesi gündeme gelmiş, hükümet ile yetkili sendika arasında yapılan toplu görüşmede alınan ve uygulanmak istenen karar mahkeme tarafından bozulmuştur.

Yine ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu öğrendiğimiz bir kanun teklifi ile kamu çalışanlarının %2’sinde örgütlenen sendikaların üyelerine 700 TL, kamu çalışanlarının %2’sinden daha az çalışan arasında örgütlenen sendikaların üyelerine 250 TL toplu sözleşme ikramiyesi/desteği ödenmesi gündeme gelmiştir.

Bu durum Anayasamızın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinden eşitliğe uymamaktadır. Ayrıca bu durum; çalışma barışını ve örgütlenme hürriyetini zedeleyeceği gibi kamu çalışanlarını “üç kuruşa satılan” kişiler konumuna düşürecektir.

Bu soruna çözüm önerilerimiz:

1. Toplu sözleşme ikramiyesi kaldırılmalıdır. Kamu çalışanları kendi haklarını kendi imkanlarıyla karşılamalıdır. Bu durum kamu çalışanlarının mücadele azmini artıracağı gibi milletimize ait kaynakların boşuna harcanmasını önleyecektir. Ayrıca gerçek bir hak mücadelesi olacağı için bu durum ülkemizde demokrasi kültürünün güç kazanmasını sağlayacaktır.

2. Toplu sözleşme ikramiyesi kaldırılmayacaksa sendika aidatları ile doğru orantı sağlanarak az kesinti yapılan üyelere az; çok kesinti yapılan üyelere çok ikramiye yatırılmalıdır.

3. Yukarıdaki çözüm önerilerimiz dikkate alınmadığı takdirde; toplu sözleşme ikramiyesi milletimizin kaynaklarını israf etmeyecek şekilde sembolik bir şekilde bütün sendikaların üyelerine ödenmelidir.

EKSEN EĞİTİM SEN

GENEL MERKEZİ Okunma Sayısı : 13578         12 Aralık 2022