EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI

Eğitim müfettişlerinin özlük hakları, taşrada ki Büyükşehir Belediye Müfettişleri ve belediye iç denetçileri gibi emsallerine göre oldukça yetersizdir. Bu durum yeteri kadar adaletsiz ve motivasyon kırıcı iken, denetiminden sorumlu oldukları okul idarecileri ve öğretmenlere göre mali haklarının düşük olması mesleğe olan talebi azaltmakta, müfettişlerin itibar ve onurunu zedelemektedir.

2022 yılı Ekim ayı itibariyle bir Bakanlık Müfettişi 20,123.64-TL, Büyükşehir Belediyesi Müfettişi 17,666.85-TL maaş alırken, bir Eğitim Müfettişinin maaşı ne yazık ki 14.367-TL‘dir. (Üstelik Belediye Müfettişleri maaşa ek olarak çalıştığı kurum tarafından verilen % 50 Sosyal Denge ücreti ile yaklaşık olarak aylık 2.000-TL ek ödeme almakta, böylece maaşları Bakanlık Müfettişlerine yaklaşmaktadır.) Aynı dönemde bir okul müdürünün maaşı ise yaklaşık 15.331.00-TL’dir. Bu durum hem dışardan hem de öğretmenlik mesleğinden Eğitim Müfettişliğine olan talebi düşürmekte, mevcut Müfettiş kadrolarının çalışma azim ve motivasyonunu azaltmaktadır. 

Bu nedenle Eğitim Müfettişlerinin mali haklarının taşrada kendisine en yakın kadro olan Büyükşehir Belediyesi Müfettişi kadrosu emsal alınarak gerekli yasal değişikliklerin yapılmasında fayda bulunmaktadır. Böylece nitelikli ve genç öğretmen kadrolarının sınavla Müfettişliğe geçişi teşvik edilebilecek, oluşan rekabet ortamında meslek mensuplarının niteliklerini artırılabilecektir. 

Eksen Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyumuza saygılarımızla bildiririz.

Eksen Eğitim Sen
Genel Merkezi

 Okunma Sayısı : 2228         12 Aralık 2022