ÖZÜR GRUBU ATAMA YÖNETMELİĞİ ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE DÜZENLENMELİDİR

Bilindiği gibi “Özür Grubu Ataması” öğretmenlerin çeşitli nedenlerden il içi ve il dışı yer değiştirmelerini sağlayan bir atama yöntemidir. Mazeret atamaları 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine binaen yapılır. Adı geçen yönetmelikte yer alan 49. madde “Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri”nden söz etmektedir. Adı geçen “Yönetmelik”e istinaden her atama döneminde hazırlanan atama kılavuzlarında da mazeret çeşitleri ayrıntılı bir şeklide açıklanmaktadır. 2022 yaz dönemi atama kılavuzunda “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlığında öğretmenlerin “eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenlerin, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği belirtilirken, 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruların kabul edileceği ifade edilmektedir.

Yönetmeliğe bakıldığında çocuğu Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) veya ilgili kurumlarca üstün yetenekli ve üstün zekalı (dâhi) olarak tanılanan öğretmenlerin mazeret atamasına başvurabilecekler arasında yer almadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılmasının elzem olduğu görülmektedir.  Özel gereksinimi olan çocukların kendilerine uygun bir ortamda eğitim görmeleri onların gelişimleri açısından ne kadar önemliyse üstün yetenekli ve üstün zekalı (dâhi) çocukların da bu tür çocuklara eğitim veren kurumlarda eğitim görmeleri yine onların eğitim ve öğretimleri için o denli önemlidir. Maalesef her şehirde bu imkanları sunan bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Üstün yetenekli ve üstün zekalı (dâhi)  çocuklara yönelik imkanlar sadece belli başlı illerde yer almaktadır. Bu tür çocuklar ne kadar iyi eğitim alırlarsa ülkemizin geleceği de o kadar parlak olacaktır. Bu manada çocuğu üstün yetenekli veya üstün zekalı (dâhi) öğretmenlere de mazeret atamasında tercih yapma imkanı sunulmalıdır. Diğer taraftan polis ve asker ebeveynlere kendi atama dönemlerinde özür atama imkanı sunulduğu da bilinmektedir. Bu durumda memurlar arasındaki eşitlik ilkesinin de öğretmenler aleyhine bozulduğu bir gerçektir. Belki akla “Bu öğretmenler de il dışı tayin yoluyla gidebilir.” şeklinde bir düşünce gelebilir. Bahse konu eğitimi veren okullar maalesef sadece imkanı geniş, nüfus yoğunluğu çok olan illerde vardır. Bu illere de il dışı atamalarda çok az kontenjan ayrılmakta ve hizmet puanı yüksek öğretmen bu atamalarda ön sıralarda yer almaktadır. Bu durum da atama konusunu güçleştirmektedir. Bu anlamda atama yönetmeliğine çocuğu üstün yetenekli ve üstün zekalı (dâhi) olan öğretmenlerin de başvuru yapabileceklerine dair bir madde eklenmelidir.

EKSEN Eğitim Sen

Genel Merkezi Okunma Sayısı : 1272         19 Aralık 2022