HALKAPINAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE NELER OLUYOR?

KONYA/HALKAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE NELER OLUYOR?

Konya'nın Halkapınar İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, eski adı Halkapınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) olan ancak yatılı bölümü kapandıktan sonra Halkapınar Ortaokulu olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren söz konusu okulun idari anlamda, kelimenin tam manası ile bir fecaat niteliğinde ki söz, davranış ve yönetsel tutumlarının artık çığırından çıkmış olduğu ve okulun uzun zamandır eğitim öğretimden çok kişisel münakaşalar, şahsi hırslar, personele, öğretmenlere yönelik keyfiyete dayalı mobbing içeren yönetsel edimler, zorbacı, dayatmacı ve gayri hukuki ve insani davranışların odağı haline geldiği, bu haliyle okulun gelecek nesillerin en güzel şekilde yetişmesi için mücadele eden öğretmenler için bir mobbing merkezi haline dönüştürüldüğü üzülerek müşaade edilmektedir.

Açıklamaya konu okulda yaşanan olumsuzluklara istinaden Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim müfettişleri tarafından yürütülmüş olan soruşturmaya bağlı yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması yönünde eğitim müfettişleri marifetiyle alınan kararın uygulanmaması, okulun günlük işleyişinde huzursuzluk ve mobbinge dayalı tutum ve davranışlarda ısrar edilmesi, kamu vicdanını yaralamakta ve her şeyden öte milli eğitimin temel amaçlarına, kamu menfaatlerine ciddi zararlar vermekte ve öğretmenlik mesleğini icra eden tüm eğitimcilerin gönüllerinde telafi edilmez derin yaralar, travmatik izler bırakmaktadır.

Konya Halkapınar Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerin zaman zaman fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, öğretmenlerin hakarete uğradığı, öğretmenlerin üzerlerine kabadayı edası ile yüründüğü, öğretmenlerden fikir beyan edenlerin dışlandığı, ötekileştirildiği, mobbinge maruz bırakıldığı, istenmeyen öğretmenler olarak ilan edildiği, öğretmenlere aldıkların maaşların haram olduğu yönünde beyanatlarda bulunulduğu, öğretmenlerin özellikle de kadın öğretmenlerin psikolojik şiddete maruz bırakılarak hakaret edilmesi neredeyse her gün ağlayarak derse girdikleri okulda görevli öğretmenlerce bilinmesine ve bu konularla ilgili şikayetlerin dile getirilmesine rağmen kanunilik ilkesine muhalif keyfiyete dayalı, okulda iş barışını, huzuru bozan iş ve eylemlerin odağı haline gelen okul idaresinin tutumlarına bağlı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir somut adımın atılmamış olması kamu viCdanını derinden yaralamaktadır.

Konunun kronik hale gelmesi ve önemine binaen söz konusu açıklamanın yapılması, kamu oyununun aydınlatılması sendikamız tarafından bir görev olarak algılanmış ve konunun tüm bilgi ve delilleriyle adli ve idari makamlara taşınacağının bilinerek bu konuda başta mağdur üyemiz ve okulda görevli eğitimcilerin her türlü hukuki haklarının korunacağı hususunda hiç kimsenin tereddüt etmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
EKSEN EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

 


 Okunma Sayısı : 1574         23 Şubat 2024