4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamızın (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) 4. Olağan Genel Kurulu, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.30'da Hacettepe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No 116 (Beyler Sofrası) Altındağ Ankara adresinde yapılacaktır. Genel kurulda delege salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda 28.07.2024 Pazar günü 10.30 -15.00 saatleri arasında aynı adreste genel kurul yapılacaktır.

Bütün üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

4. Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

  1. Olağanüstü Genel Kurul yoklama imzalarının atılması ile açılış.
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
  3. Divan Başkanlığı seçimi.
  4. Protokol konuşmaları.
  5. Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
  6. Delege ve temsilcilerin talepleri.
  7. Sandık kurulu görevlileri seçimi ve seçim hakkında delegelere açıklamalar.
  8. Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. Seçimin sonuçlandırılması.
  10. Dilek ve temenniler. Okunma Sayısı : 275         09 Temmuz 2024