Hakkımızda

 Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN),  çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte,“sivil, milli, katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı”  temel ilke kabul eden bir anlayışla yola çıkmıştır.

            EKSEN’in amacı, insan haklarına saygılı, her bireyin özgür olarak kendini ifade edebileceği, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, insanlar arasında fikir, düşünce ayrımı yapmadan onları saygıdeğer birer birey olarak kabul eden, ülke kalkınmasında sivilleşmenin önemine inanan, ülke insanına düşünce ufku açmayı amaçlayan, ülke kaynaklarının herkes tarafından adilce kullanılabileceği, inançların baskıya uğramadan ifade edilebileceği, külfetin ve nimetlerin eşit bir şekilde paylaşılacağı, tarihiyle barışık, insanların vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü, huzurlu ve büyük bir Türkiye hayalini gerçekleştirmektir.